Bilim Kurulu
Prof.Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ
İstanbul YMM
Prof.Dr. İlhami SÖYLER
Beykent Üniversitesi
Prof.Dr. Coşkun Can AKTAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Adnan ÇELİK
Konya Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Nazmi SARI
Kanada – Saskatchewan University
Prof.Dr. Ahmet AK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan ŞAHİN
Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Prof.Dr. Serhat YANIK
İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK
Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
Anadolu Üniversitesi
Prof.Dr. Bernur AÇIKGÖZ
Katip Çelebi Üniversitesi
Prof.Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
Pamukkale Üniversitesi
Prof.Dr. Çiğdem BOZ
Fenerbahçe Üniversitesi
Prof.Dr. Celali YILMAZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof.Dr. Gülizar KURT GÜMÜŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa ÇOLAK
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet KOÇ
İstanbul Avukat
Prof. Dr. Oktay Fırat TANRISEVER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Doğan GÖKBEL
Anadolu Üniversitesi
Doç.Dr. Ahmet TEKİN
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. Ufuk GENCEL
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç.Dr. Memduh ASLAN
Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. Murat KARAHAN
Gaziantep Üniversitesi
Doç.Dr. Hakan BAY
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç.Dr. Serkan AĞAR
Ankara Bilim Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet TAN
Siirt Üniversitesi
Doç.Dr. Ahmet SOMUNCU
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Doç.Dr. Zübeyir BAKMAZ
Malatya İnönü Üniversitesi
Doç.Dr. Sibel DİNÇ AYDEMİR
Gebze Teknik Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Şerife Yıldız AKGÜL
Anadolu Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Yusuf İLERİ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Emin BARLAS
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Ekrem MERİÇ
Anadolu Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Aykut İŞLEYEN
Hitit Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Zehra Nurdan ATALAY
Bandırma Üniversitesi
Dr. Ahmet KAVAK
İstanbul YMM
Dr. Hüseyin AL
BDDK
Dr. Mustafa ALPASLAN
İzmir SMMM
Dr. Yüksel GÖRMEZ
TCMB
Dr. Celal ÇELİK
İstanbul YMM
Dr. Ozanser UĞURLU
İstanbul Psikolog
Dr. Emre ATSAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Turan SERDENGEÇTİ
Teşvik ve Uygulama E. Gen. M.
Erdoğan SAĞLAM
İstanbul YMM